BDSM Brno Tie bondage shibari svazování vázání fusion provazy art bondáž rope Jarek Edison


Menu

Oblíbené odkazy


Co je bondage (vázání)?
 1. Prvně zapomeňte na to, co jste viděli o bondage v televizi či filmech.
  Filmy se dělají proto, aby byly co nejvíce kontroverzní, "zajímavé" a co nejvíce vzdálené od reality. ;-)
 2. Jedná se o techniku, kdy je člověk (ale může být i předmět) nějakým způsobem obmotán provázky.
 3. Může to býti uděláno jak estetickým, tak funkčním způsobem. Přičemž funkční vázání ovlivňuje více pohyblivost a pocity člověka. Tzn omezení pohybu, intenzivnější pocity, větší uvolnění atd.
 4. Dělá se s rozumem, bezpečně a se souhlasem obou partnerů (a přes to nejede vlak).
 5. Hodně lidí si myslí, že na vázání musíte být nazí, není to pravda. Vázat se můžete nechat i v kožichu.
 6. Rozlišujeme tři základní styly vázání: japonské, fusion a západní.
  1. Japonský styl (Shibari, Kinbaku):
   • Jedná se o životní styl
   • Důraz je kladen více na průběh vázání než na výsledek.
   • Na provazy se používají přírodní materiály (juta, konopí,...).
  2. Fusion styl:
   • Většinou složitější (více druhů uzlů).
   • Používají se spíše syntetická, silnější a barevná lana.
   • Je kladen větší důraz na výsledek a estetiku než na průběh vázání.
  3. Západní styl:
   • Pro provazy se používají i umělé materiály, jako polypropylen apod.
   • Je zaměřen na funkčnost a rychlost.
 7. K čemu slouží vázání?
  • focení
  • soutěže
  • společenská zábava
  • relaxace
  • erotika
 8. Jaké to je být svázán? Záleží na povaze a typu vázání. Může to být zajímavé, až velmi příjemné, relaxační či vzrušující. Každopádně vlastní zkušenost je vlastní zkušenost.
  (Ale zatím jsem nepotkal nikoho, komu by se to po vyzkoušení nelíbilo)
 9. Při vázání je důležitá komunikace s partnerem / partnerkou a včasné oznámení případného nepohodlí nebo problému.
 10. Lidé si často myslí, že se jedná o násilí. Ale mezi násilím a hrou tohoto typu je značný rozdíl.
  • Násilí je:
   • bez souhlasu druhé osoby
   • ubližující a nepříjemné pro partnera
   • bez SSC, nelze ho ukončit stopkou
  • Vázání (či komplexnější BDSM hra) je:
   • po souhlasu obou stran, dohodě pravidel a hranic
   • příjemná pro oba partnery
   • s SSC, lze ukončit stopkou
 11. Vysvětlivky:
  • Stopka - Safeword:
   Speciální dohodnuté slovo mezi partnery, které, pokud je řečeno, znamená, že partner chce hru okamžitě ukončit. (Důvody jsou různé ... nevolnost, překročení hranice atd.) Ale vysloví se výjimečně, partner většinou vidí nebo pochopí, že chce druhá strana konec.
  • BDSM - zkratka slov Bondage, Discipline, Dominance, Submisive, Sadism, Masochism:
   Jsou to plně oddělitelné formy, tzn. kdo se například zajímá o bondage, neznamená to, že musí dělat i S/M a obráceně.
   Do BDSM ovšem patří i další praktiky (různé fetiše apod.)
   Je dosti reálné, že BDSM provozujete a ani o tom nevíte. ;-)
   (např.: plácnutí rukou po zadku, jídlo na těle, apod.)
  • SSC - Safe, Sane and Consensual - bezpečně, s rozumem, po vzájemné dohodě
   zkratka vyjádřující základní pravidla bezpečného provádění BDSM praktik. (Wiki)
  • RACK - Risk-aware consensual kink
   • Risk znamená riziko, tedy skutečnost, že věci se mohou i přes sebelepší plánováním a sebevětšími zkušenostmi pokazit. Riziko neznamená nebezpečí, ale nutnost uvážit, jaká rizika potenciálně hrozí a zda se do aktivity pouštět.
   • Aware značí uvědomovanost, akceptaci rizik, která potenciálně mohou nastat, včetně jejich důsledků. Je to dobrovolné a vědomé přijetí této skutečnosti a zvážení, zda přínosy aktivity jsou větší než možná rizika. Je nutné, aby si to uvědomily všichni participaci případné BDSM hry.
   • Consensual znamená souhlas, tedy, že všechny osoby, které jsou do BDSM aktivity zapojené, s ní souhlasí. Souhlas musí být dobrovolný, nesmí být získán pod tlakem.
   • Kink je označení pro osobu praktikující BDSM.
   (Wiki)
 12. A to je zatím vše, takže hrajte si bezpečně, s rozumem a s radostí. Protože kdo si hraje, nezlobí. :-)